LIDMAATSCHAP

 | 

Afmelden


Op deze pagina vindt u informatie over hoe u zichzelf of uw kind kunt afmelden als lid van de VV Gassel.Procedure


Wanneer u zich wilt afmelden als lid van de VV Gassel of wanneer u als ouder uw kind wilt afmelden als lid, dan moet u de ledenadministratie hiervan op de hoogte stellen via het invullen en inleveren van een speciaal hiervoor ontwikkeld mutatieformulier.


Te late afmelding


Op grond van de afgegeven doorlopende machtiging bent u lid totdat u zelf heeft doorgegeven dat u uw lidmaatschap te willen opzeggen. Wanneer u zich niet voor 16 mei van het lopende jaar schriftelijk heeft afgemeld, gaat het bestuur ervan dat u ook in het nieuwe seizoen lid bent van de VV Gassel. Bij afmelding na deze datum houdt het bestuur zich het recht voor eventueel al gemaakte kosten (afdrachten aan de KNVB, kosten spelerspas ed.) bij u in rekening te brengen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2007 is door de aanwezige leden unaniem ingestemd met onderstaande regels in het geval sprake is van een te late afmelding.
- bij opzegging na 16 mei, maar voor 01 juli dienen wel de bij de KNVB gemaakte kosten (afdrachten) betaald te worden.
- bij opzegging in de periode 01 juli t/m 31 juli zal alleen het wasgeld worden terugbetaald.
- bij opzegging na 01 augustus zal geen terugbetaling van wasgeld en contributie meer plaats vinden.
Uitzondering op bovenstaande regels zijn uiteraard bijzondere (onvoorziene) gevallen, zoals bijvoorbeeld een zware blessure of verhuizingen.


Afmeldformulier


Klik hier om het mutatieformulier te downloaden.